Nensi Benazić

portfolio grafičkog dizajna

grafički dizajn, ilustracije i 3d vizualizacije

boce maslinovog ulja – 3d vizualizacija
etiketa maslinovog ulja
konj nacrtan pen tool-om
ulustracija akvarelima
maskota
proizvod i etiketa dizajnirani
ilustracija za mlijeko

šampon za pse

Grafičkim dizajnom se bavim od 2010.godine za vrijeme studija na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Nakon diplomiranja, 2014.godine, nastavljam sa freelance dizajniranjem preko 99designs web platforme kao i povremeni privatni angažmani.